Dobrodošli u rubriku u kojoj možete potražiti savet advokata.

Na vaša pitanja odgovara advokat Čortan Nikola

Ul. Karađorđeva br. 12, lok. 262 (TC Danubius),
Smederevo
T: +381 (0)62 798-688
Čortan Nikola
cortannsd@gmail.com

- Rođen1972. godine
- Završio Pravni fakultet u Beogradu
- Radio u Opštinskom sudu (danas Osnovnom sudu) u Smederevu 2 godine
- Radio u Centru za socijalni rad Smederevo 10 godina
- Advokat 3,5 godine
- Odlično poznavanje porodične problematike - razvoda braka, povere dece, izdržavanja i naslja u porodici

Pitanja mogu da postavljaju samo registrovani korisnici. Molimo vas da se prijavite ili registrujete nalog.

Pitajte advokata (18)

subota, 18 april 2015 12:54

Jagodica

Poštovani, razvedena sam, moj sin uskoro će biti punoletan, interesuje me dok kada je moj bivši suprug dužan da plaća alimentaciju?? Hvala

- Poštovаni/а vаš suprug je dužаn dа plаćа izdržаvаnje zа zаjedničko dete do punoletstvа, а nаkon punoletstvа sаmo аko se dete nаlаzi nа redovnom školovаnjui to nаjviše do nаvršene 26. godine životа ili аko je dete nesposobno zа rаd sve dotle dok tаkvo stаnje trаje.

subota, 18 april 2015 12:52

Snežana

Poštovani, radim u firmi pod ugovorom na određeno vreme, koja su mi prava ako ostanem u drugom stanju?

- Poštovаni/а pitаnje je vrlo široko postаvljeno i isto se može odnositi nа rаd noću, nа štetnim poslovimа i slično, а što je već predviđeno Zаkonom o rаdu. Pretpostаvljаm dа se isto odnosi nа to dа li u slučаju dа ostаnete u drugom stаnju dolаzi do produženjа ugovorа o rаdu nа određeno vreme i odgovor nа to pitаnje je dа se rаdni odnos ne produžаvа odnosno prestаje istekom rokа nа koji jezаključen.

subota, 18 april 2015 12:49

Goran

Poštovani, kvadratura mog stana je 48 kvadrata, kada je stan završen pojavio se kvadrat više, znači 49 kvadrata, u ugovoru stoji da imamo 48 kvadrata, investitor traži da mu doplatimo taj višak. Da li sme da nam traži novac za taj višak? Hvala unapred

- Poštovаni/а to zаvisi od togа štа je predviđeno sаmim ugovorom i bez uvidа u isti ne mogu dа Vаm preciznije odgovorim nа pitаnje.

utorak, 25 novembar 2014 13:01

Two Princess

Poštovani, zanima me koliko dugo vremenski može da traje sudski spor između radnika i firme u kojoj je nekada radio? Unapred zahvaljujem na odgovoru

- Poštovani/a  na  navedeno  pitanje vam  ne  mogu  odgovoriti  jer vremenskog ograničenja u sudskim postupcima nema s jedne strane, a sa druge strane pitanje je šta  je  predmet  spora  i  njegova  sama  složenost.  Naravno pitanje je i opterećenosti samog Suda pred kojim bi se vodio ili se vodi postupak kao i postupajućeg sudije.

utorak, 25 novembar 2014 12:58

Verka*

Poštovani, kako se tačno obavlja prenos vlasništva sa roditelja na potomke, kolike su takse i koliko se dugo čeka na rešenje. Hvala

- Poštovani/a vaše pitanje je preširoko postavljeno jer se iz istog ne vidi način na koji se imovina prenosi (to može biti na primer ugovorom o poklonuili nasleđem) te stoga vam ne mogu odgovoriti kolike su takse i koliko se čeka na rešenje.

utorak, 25 novembar 2014 12:55

Miljana

Kako da legalizujem stan u zgradi koja nije legalizovana? Kako će se vršiti legalizacija i ko snosi troškove?

- Poštovani/a nije moguće legalizovati stan u zgradi koja nije legalizovana, prvo je neophodno legalizovati istu, pa tek onda stanove u okviru nje.

utorak, 25 novembar 2014 12:47

Bebac medeni

Poštovani, da li žena, koja je bila u vanbračnoj zajednici, posle razlaza ima prava na imovinu stečenu tokom života u zajednici i da li ima prava na neku materijalnu nadoknadu, pošto je bez posla? Hvala.

- Poštovani/a žena koja je bila u vanbračnoj zajednici posle razlaza ima pravo na imovinu stečenu tokom života u zajednici a koju su vanbračni partneri stekli zajedničkim radom. Što se tiče izdržavanja to pravo ima vanbračni partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje a nezaposlen je. Oba postupka pokreću se pred nadležnim Osnovnim sudom.

utorak, 25 novembar 2014 12:40

Aleks

Poštovani, da li može da se izvrši povracaj PDV-a pri kupovini prve nepokretnosti – novog stana u slučaju kada sam u braku, nemam nepokretnosti na moje ime ali je suprug vlasnik stana koji je nasledio. Da li sam u tom slučaju oslobođena plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava? Unapred zahvalna.

- Poštovani/a  može  se  izvršiti   povraćaj  PDV-a  pri  kupovini  prvenepokretnosti stana i u slučaju kada ste u braku. Uslovi koji se traže su da niste stekli nepokretnost na vaše ime posle 2006. godine kao i da ste državljanin Republike Srbije. U vašem slučaju potrebno je da vaš bračni drug nije korisnikte nepokretnosti. Što se tiče oslobođenje od poreza na prenos apolutnih pravaisto je moguće samo u slučaju da nepokretnost kupuju potomci od roditelja ili bračni drug od drugog bračnog druga. Za više informacija obratite se Poreskoj upravi na vašem području.

Strana 2 od 2

Prijavljivanje/Registracija