ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVZ
ADHD (attention deficit/hiperactivity disorder)

ADHD (attention deficit/hiperactivity disorder) je skraćeni naziv za čitav niz ponašanja koja nazivamo. deficit pažnje i poremećaj hiperaktivnosti . Odnosi se na skupinu raznih simptoma koji najčešće obuhvataju smetnje pažnje, praćene nemirom i impulzivnošću. ADHD nije samo faza koju će dete prerasti, nije uzrokovan roditeljskim neuspehom u vaspitanju, niti je znak detetove “zločestoće”. To je stvarni, biološki uslovljen poremećaj. Izvor je zabrinutosti roditelja i nastavnika, a najviše samog de ...

Afte - ranice u ustima kod dece

Afte ili ranice u ustima se retko javljaju kod dece mladje od 10 godina ali je moguće da upravo one izazovu nelagodnost kod vašeg deteta. Afta može biti bele, žute ili sivkaste boje, okružena crvenim oreolom, javlja se na sluzokoži usne duplje, obrazima, usnama, jeziku, desnima ili mekom nepcu. Pojavljuju se pojedinačno ili u manjim grupama. Afte nisu ozbiljan problem ali mogu biti veoma bolne naročito kada dete pije vodu, jede ili pri dodiru. Šta uzrokuje pojavu afti? Još uvek nije sasvim p ...

Alergija na kućne ljubimce

Šta podrazumeva alergija na kućne ljubimce? Alergija na ljubimce je reakcija na životinjsku perut (ljuspice kože), slinu, urin i fekalije. Životinjsko krzno samo po sebi nije alergen, ali u njemu se može zadržati polen, prašina i drugi alergeni. Kada dete koje ima alergiju na životinje udahne perut ili dođe u kontakt sa pljuvačkom, njegov imuni sistem počinje da se brani i ispušta histamin i više od 40 drugih hemikalija koji se bore protiv alergena.  Histamin izaziva reakciju nosa i disajnih ...

Alergijske bolesti kod dece

Različite vrste alergijskih reakcija sve su češća pojava u dečijem uzrastu. Alergija nastaje kao posledica izmenjene regulacije imunskog odgovora kod dece koja imaju urođenu sklonost ka ovom tipu reagovanja. U suštini radi se o posebnoj vrsti zapaljenskog odgovora imuniteta koja za posledicu ima pojavu promena koje prepoznajemo kao alergijske manifestacije na različitim tkivima i organima.  Alergijske promene najčešće se mogu javiti po koži, u respiratornim putevima ili u digestivnim organima. N ...

Alopecia areata

Alopecija areata (AA) ili Ćelavost na pečate je autoimuno oboljenje koje se javlja u vidu okruglih i jasno ograničenih polja na kojim dlaka potpuno nedostaje. AA se češće javlja kod dece, kod oko 60% pacijenata javlja se do 20 godine života.  Uzrok razvoja oboljenja nije u potpunosti razjašnjen. Smatra se da nastaje usled delovanja više različitih faktora. Emocionalni stres i genetska predispozicija značajno utiču na razvoj AA, ali primarnu ulogu ima poremećaj imunog sistema u smislu pojave aut ...

Anafilaktički šok

Anafilaktički šok (anafilaksa) je najteži i po život opasan oblik alergijske reakcije. Anafilaktični šok je izuzetno retka pojava ali je nešto češće prisutna kod ljudi koji boluju od astme, ekcema, polenske kijavice itd... Šta izaziva anafilaktični šok? Mnogo stvari može uzrokovati ovakvu reakciju. Među najčešće uzroke spadaju: Lekovi i to pre svega antibiotici –penicilin, aspirin i mnogi lekovi protiv bolova, zatim kontrastna sredstva za snimanja u radiologiji.(17%) Hrana, prvenstveno ri ...

Analiza urina kod dece

Pregled urina, tj. mokraće je važan da bi se otkrila eventualna oboljenja bubrega i urinarnog trakta. U dečjem uzrastu se najčešće radi o urinarnim infekcijama (tada svakako treba obaviti pregled urina i urinokulturu). Uobičajena analiza mokraće podrazumeva hemijsku obradu i mikroskopski pregled sedimenta urina. Urinokultura je mikrobiološka obrada urina koja ima za cilj da definiše vrstu i količinu izolovanih bakterija. Kada se izoluju bakterije, obavezno se radi antibiogram, koji predstavlja o ...

Anemija srpastih celija

Sta je anemija srpastih celija? Srpasta anemija je specifičan tip tzv. bolesti srpastih ćelija, koje predstavljaju grupu genetičkih poremećaja. To su nasledne, hronične i doživotne bolesti krvi, koje pogađaju crvena krvna zrnca, odnosno njihov glavni deo hemoglobin, koji omogućava prenos kiseonika od pluća do svih delova tela. Normalna crvena krvna zrnca sadrže hemoglobin A, međutim, postoje i abnormalne forme, kao što su hemoglobin C i hemoglobin S (S skraćeno od eng. sickle=srpast). Znakovi i ...

Prijavljivanje/Registracija